EKINTZA JASANGARRIAK 

Jasangarritasunak esaten digu konponbide iraunkorrak aurki daitezkeela, baldin eta lortzen badugu konponbide horiek neurri berean mesede egitea interes ezberdinak dituzten iraunkortasunaren hiru zutabeei: ekonomia, ingurumena eta gizartea.

Nafarroa Ezagutu Sareko espazio eta ibilbideetatik oreka jasangarria eragiten saiatzen gara espazioan edo ibilbidean bertan, eta ingurune hurbilenera hedatzen. Gure lanaren xedea da konponbide orekatuak aurkitzea naturgunearen eta ingurune naturalaren erabilera eta gozamena bateragarriak izan daitezen ingurumena eta ingurune horietan bizi den jendea zaindu eta errespetatzearekin.

Hiru aldagai garrantzitsu hauek ekitatez uztartuz:

Pertsonak

Planeta

Prosperitatea

Voluntarios con la recogida de plásticos