DIRULAGUNTZAK

Nafarroako Gobernuko Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiak 2020tik deitzen ditu laguntzak, Nafarroa Ezagutu Sareari lotutako espazio eta ibilbideetan egin beharreko obretan inbertitzeko. 2022tik aurrera, dirulaguntza mota berri bat sortu da, jasangarritasunaren hiru ardatzei (ekonomikoa, ingurumenekoa eta kulturala) lotutako proiektu edo jarduera-programena, pertsonal-gastua barne har dezakeena.

Informazio gehiago: Diru-laguntzak aurkezteko jardunaldia Nafarroa Ezagutu Sarea_2022ko kanpaina 

Deialdi honen xedea da lurraldearen GARAPEN JASANGARRIARI LAGUNTZEA, helburu hauek oinarri harturik:

  • Nafarroako lurralde oreka eta jasangarritasunaren printzipioak sustatzea (jasangarritasun ekonomikoa, soziala, ingurumenekoa, demografikoa) Sareko espazio eta ibilbideetan.
  • Ekintzailetza, enplegu berdea eta ekonomia soziala sustatzea Sareko gune eta ibilbideen gainean.
  • Balioa ematea ondare zientifikoari, ekonomikoari, sozialari, kulturalari, turistikoari, osasun arlokoari eta sustatu beharrekotzat jotzen den beste edozeini.
  • Laguntzea Sareko espazioak eta ibilbideak berraktibatzen eta egokitzen, Covid-19ak eragindako osasun- eta ekonomia-krisia gainditu ondoren.

Laguntza hauek Nafarroa Ezagutu Sarearen esparruan egiten den lana osatzeko dira, landa-inguruneko jarduera suspertzeko eta Nafarroako naturaguneak eta horiek kudeatzen dituzten pertsonak landa-giro bizi, aktibo eta etorkizuneko baten protagonista bihurtzeko.

2022EKO INBERTSIOAK

Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiak % 65 handitu ditu bere dirulaguntzak 2022an, inbertsioak oinarri dituen dirulaguntza 265.000 eurora arte handitu baitu (200.000 euro toki-erakundeentzat eta 65.000 euro irabazi-asmorik gabeko elkarteentzat), eta beste deialdi bat gehitu baitu jasangarritasunaren hiru ardatzei lotutako proiektu edo jarduera-programetarako, 65.000 eurokoa (40.000 euro toki erakundeentzat eta 25.000 euro elkarteentzat).

2021EKO INBERTSIOAK

Nafarroa Ezagutu Sareko espazio eta ibilbideetarako obretan inbertsioak egiteko deialdiak 135.000 €-ko aurrekontua izan zuen 2021ean (75.000 € toki-erakundeendako eta 65.000 € irabazi-asmorik gabeko elkarteendako).

Deialdi horretara 21 proiektu aurkeztu ziren orotara, eta haietatik puntuaziorik handiena lortu zuten 13 proiektuak aukeratu ziren (9 toki-erakundeek sustatuak, eta 4 irabazi-asmorik gabeko elkarteek aurkeztuak):

2020KO INBERTSIOAK

Urte horretan, Nafarroa Ezagutu Sareko espazio eta ibilbideetarako obretan inbertsioak egiteko deialdiak 200.000 euroko aurrekontua izan zuen (135.000 € toki-erakundeendako, eta 65.000 € irabazi-asmorik gabeko elkarteendako).

Deialdi horretara 18 proiektu aurkeztu ziren orotara, eta haietatik puntuaziorik handiena lortu zuten 7 proiektuak aukeratu ziren (3 toki-erakundeek sustatuak, eta 4 irabazi-asmorik gabeko elkarteek aurkeztuak):