519/2018 EBAZPENA, abenduaren 31koa, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, eragile pribatuek baso kudeaketako planak egiteko laguntzen 2019ko deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena (2014_2020 LGPko 16.08.01 azpineurria). DDBN identifikazioa: 434471.