Nafarroako Gobernuak 174.825,54 euro eman ditu Nafarroa Ezagutu Sareko espazio eta ibilbideetako inbertsio-proiektuetarako, zehazki 154.825,54 euro hamar toki-erakunderi eta 20.000 euro irabazi-asmorik gabeko elkarte bati, Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiaren 70E/2023 Ebazpenak jasotzen duenez.

Hurrengo tauletan zerrendatutako 16 eskabide aurkeztu dira guztira, 12 Nafarroako toki entitateek aurkeztuak eta 4 irabazi asmorik gabeko entitateek aurkeztuak, eta ez dira onartu toki entitateetako bi, bata inbertsio izaera ez izateagatik eta bestea Red Explora-ko kide ez izateagatik. Toki entitateen beste hamar eskaerak onartu egin ziren eta hiru elkartek, Estemblo, Cederna Garalur eta Ulzama Fundazioarenak, ez dute dirulaguntzarik jaso kategoria horretako partida agortu delako. Hala ere, Foru Gobernua laster abiaraziko duen eta 45.000 euroko zuzkidura izango duen irabazi-asmorik gabeko elkarteei zuzendutako deialdi berri bat prestatzen ari da.

Proiektuek inbertsio-izaera izan behar zuten eta balio erantsia eman behar zioten, lurralde-iraunkortasunaren ikuspegitik, inbertsioaren xede den baliabideari edo haren eragin-eremuari. Organoak onartutako aurrekontuaren % 80 diruz lagundu da.

Diruz lagundutako hamaika proiektuak erantsitako taulan jaso dira.