Nafarroa Ezagutu Sareak bere webgunea birmoldatu du, ohiko helbideak mantenduz, euskarazkoa  https://redexploranavarra.es/eu/nafarroa-ezagutu-sarea/, zein gaztelaniazkoa https://redexploranavarra.es/.

Webgune berriak, lehenik eta behin, Nafarroa Ezagutu Sarea elkarte bat dela azaltzen du, naturagune babestuak, espazio bereziak eta Nafarroako erabilera publikoko ibilbideak kudeatzen dituzten erakundeek osatutakoa. Esperientziak trukatzeko, sarean lan egiteko edo baliabideak optimizatzeko topagune gisa agertzen da. Gainera, Sareak espazio horietako bisitarientzako eskaintza eta zerbitzua hobetzen lan egiten du, iraunkortasunaren eta tokiko garapenaren printzipioetatik abiatuta.

Bestalde, erakunde bazkideak nortzuk diren eta Sarera batzeko hautagaientzako inkestak agertzen dira. Gainera, eremuka, espazioak eta ibilbideak aurkezten dira, beren erakunde kudeatzaileek eguneratu dituzten fitxetan. Berriek eta bazkideek antolatzen dituzten ekitaldiek osatzen dute webgunearen edukia eta, kideentzako, intranet baterako sarbidea du.

Lurraldearen garapenerako ekintza jasangarriak, hiru zutabeetan (ingurumena, ekonomia eta gizartea), webgunearen hasierako orrian nabarmentzen den beste atal bat da. Ekintza horien barruan sartzen dira sareko lana, prestakuntza, dirulaguntzak, sentsibilizazioa eta irisgarritasuna.

Hirugarren elementu aipagarria Sareko espazioetan Erreserbak egiteko aukera ematen duena da. Tresna horrek informazioa bilatzea eta bisita planifikatzea ahalbidetzen du, natura zaintzeko eta hartaz estuasunik gabe gozatzeko. Okupazio-mapa bat dago, eta erreserbak egin daitezke Nafarroa Ezagutu Sareko 14 espaziotan, oso erabilgarria dena jende pilaketa handia dagoen garaietan, Aste Santu honetan edo udan adibidez.

Berriek eta bazkideek antolatzen dituzten ekitaldiek osatzen dute webgunearen edukia eta, kideentzako, intranet baterako sarbidea du.