Lursarea-Nasuvinsaren egoitzan, Iruñean, Nafarroa Ezagutu Sarea osatzen duten espazio eta ibilbideetako langileek Komunikazio trebetasunei eta gatazken konponketari buruzko ikastaroa jaso dute gaur goizean.
Ia 25 pertsonak egin dute lau orduko ikastaro hau. Helburua da gatazka-egoerak saihestea, bisitariekin komunikazioa hobetzeari esker, eta egoera konplexuei eraginkortasunez aurre egiteko tresnak ezagutu eta erabiltzea.
Livia Alvarez Comunicación-eko Livia Alvarez kazetariak eman du komunikazio-trebetasunen multzoa, eta atal hauek izan ditu:
•Komunikazioa: emozioa, arrazoia eta sena.
• Nola atera gure giza gaitasunei ahalik eta etekin handiena gure komunikazio-trukeetan.
•Komunikazio-eskailera: solaskidearekiko elkargunea.
•Hitzik gabeko hizkuntzaren eragina. Nola lagundu eta egokitu solaskideari.
•Hitzek boterea dute: nola sortu enpatia hitzezko hizkuntzaren bidez.
•Gure pertzepzio mugatua: munduaren eredua. Barruko zarata.
•Entzute aktiboa. Nola garatu.
•Feedbackeko azken txanda.
Bestalde, Diego Chueca aholkulariak, Inteligentzia Kolektibokoak, azaldu duen “Gatazkak konpontzea” blokeak gai hauek landu ditu:
•Programaren azalpena eta helburuak.
•Gatazkaren teoria.
•Iritzien aniztasunari eta balioari buruzko dinamika.
•Gatazka kudeatzea.
•Enpatiari buruzko dinamika.
•Gatazka konpontzeko urratsak.
•Kokalekua, interesa eta beharra. Teoria eta adibideak.
•Arazoak eta egoerak aztertzeko dinamika.